facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Onze wortels

Poullart des Places

Onze congregatie werd op 27 mei 1703 in Frankrijk gesticht door Claude François Poullart des Places . Geboren op 26 februari in een voorname familie in Rennes, gaf hij zijn studie in de rechten op om priester te kunnen worden.

Tijdens zijn theologieopleiding in Parijs wilde hij zich toeleggen op de zorg voor de armen. Zo nam hij arme seminaristen bij zich en droeg hij zorg voor hen. Op Pinksterzondag 1703 wijdde Claude en zijn gezellen zich toe aan de heilige Geest. Zo startten ze een gemeenschap van vrienden. Hun leuze was: 'één van hart en één van Geest'. Deze jonge mannen spraken af om taken op zich te nemen waarvoor de Kerk moeilijk medewerkers vond.

Op 2 oktober 1709 stierf Claude in Parijs, hij was 30 jaar, twee jaar na zijn priesterwijding. De sociëteit die hij gesticht had, de spiritijnen, bloeide meer dan 100 jaar, tot aan de Franse Revolutie, waarna het aantal gestaag verminderde. Er was nood aan een nieuwe start.

Claude Francois Poullart des Places

Claude François Poullart des Places

* 26 februari 1679 te Rennes
† 2 oktober 1709 te Parijs

François Libermann

François Libermann, zoon van een joodse rabbijn in de Elzas, werd in 1802 geboren. Na lang zoeken en vragen stellen bekeerde hij zich tot het katholicisme. Libermann leed aan epilepsie, wat een belemmering was voor het priesterschap. Maar hij gaf niet op. Hij had een droom om een gemeenschap te stichten die zich zou bekommeren voor de bevrijde slaven van de toenmalige Franse koloniën en ijveren voor hun vorming.

In 1841 werd hij priester gewijd. In hetzelfde jaar opende hij een noviciaat voor 'de sociëteit van het Onbevlekte Hart van Maria'.

Op advies van Rome realiseerde hij in 1848 een fusie tussen zijn sociëteit en de weinig overgebleven spiritijnen. Uit de erfenis van beide sociëteiten ontstond zo 'De missiesociëteit van de heilige Geest onder de bescherming van het Onbevlekte Hart van Maria'. Hierdoor ontstond een nieuwe start. Libermann werd de eerste algemene overste van de nieuwe congregatie.

Franz-Maria Paul Libermann

François Marie Paul Libermann

* 12 april 1802 in Zabern, nu Saverne, in de Elzas in Frankrijk
† 2 februari 1852 in Parijs in Frankrijk

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS