facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Missie: projecten en gebieden

Parochiezielzorg

De spiritijnen werken ook in de klassieke parochiepastoraal. Onze confraters staan de mensen bij in hun specifieke noden en doen zo dienst als pastoor of medewerkend priester. Ze staan in dienst van de verkondiging.

Jeugdpastoraal

Deze bestaat in het begeleiden van jongeren in hun zoeken naar zin en oriëntatie. Wij geven kansen tot ontmoetingen met andere culturen, levenswijzen en mensen via het Project Missionar auf Zeit. In dit project engageren jong volwassenen zich om voor één jaar in het buitenland te leven, te werken en te bidden tesamen met onze missionarissen.

Project-Website: www.maz-spiritaner.de

       Zendingsviering van de Missionarissen voor een tijd

Zendingsviering van de Missionarissen voor een tijd

Schoolpastoraal

Schoolpastoraal betekent de zielzorg van de leerlingen van onze twee Gymnasia in Broichweiden en Knechtsteden.

Migrantenpastoraal

Zielzorg ten behoeve van de mensen die om gelijk welke reden uit andere landen komen: asielzoekers, vluchtelingen, anderstalige gemeenschappen en medeburgers. Dat gebeurt vooral in Molenbeek en Charleroi.

Interreligieuze dialoog

De Spiritijnen in Molenbeek hebben contact gezocht met de imams ter plaatse om zo goede betrekkingen met hen op te bouwen.

Pastoraal bij drugsverslaafden

Het project Notel (slaapgelegenheid voor drugsverslaafden) in het centrum van Keulen, biedt aan drugsverslaafden een onderkomen, verpleging, medische en pastorale zorg. Bedoeling is de drugsverslaafden hun menswaardigheid terug te bezorgen.

Project-Website: www.notel-koeln.de

Missionaire inzet in het buitenland

Als voorbeeld het werk van drie confraters van de Provincie Europa tonen we jullie graag verschillende aspecten van de Spiritijnse missie. Ze zijn in drie verschillende continenten werkzaam.

Olaf Derenthal

Olaf Derenthal

Deze in 20106 gewijde Duitse Spiritijn werkt in de Centraal Afrikaanse Republiek. Een land dat door aanhoudende burgeroorlog wordt geteisterd. Als gediplomeerd verpleger en zielzorger brengt hij troost, aanspraak en heling tot bij de mensen.

Web-Blog van Olaf Derenthal: olafcssp.wordpress.com

Frederic Rossignol  in het gezelschap van weeskinderen in het hoogland

Frederic Rossignol

werkt al een tiental jaren in Vietnam. Eerst werkte deze Belgische confrater als pastor in parochies, maar later werd hij verantwoordelijk voor de vorming van toekomstige missionarissen.

Hier in het gezelschap van weeskinderen in het hoogland.

P. Herbert Douteil  tijdens een doopviering

Herbert Douteil

woont en werkt al 38 jaar in het Amazonegebied in Brazilië. Als gepromoveerde liturgiewetenschapper is hij verschillende projecten in de pastoraal, in ontwikkelingswerk en ook op het gebied van vorming begonnen en verder uitgebouwd.

Hier pater Douteil tijdens een doopviering.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS