facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Gerechtigheid, vrede en bewaring van de schepping

Onder Gerechtigheid, vrede en bewaring van de schepping verstaan wij een passende relatie tussen God, de mensen en de omgeving. Wij geloven immers te stelligste dat in een rechtvaardige maatschappij de mensenrechten worden gerespecteerd en er aandacht is voor de omgeving. Zo'n maatschappij maakt een duurzame ontwikkeling mogelijk en is daardoor levensbevestigend. Wij beschouwen het daarom als wezenlijk horend tot onze roeping.

In de Provincie Europa vervullen wij deze taak door onze inzet ter zake bij de Europese Instituties in Brussel en Genf.

Brussel

Het 'Afrika-Europa netwerk voor geloof en gerechtigheid' (AEFJN) zet zich in voor meer rechtvaardige betrekkingen tussen Noord en Zuid. Door hun inzet binnen dit netwerk, vragen de Spiritijnen, in de geest van Libermann, één van de twee stichters van de congregatie, om aan de zwakken en onderdrukten een stem te geven en participeren ze in de strijd tegen onrechtvaardige structuren, die armoede veroorzaken.

Genf

VIVAT is een NGO, waarin de Spiritijnen en andere ordegemeenschappen zich engageren voor de armen, tegen ongerechtigheid en voor de bewaring van de schepping. Doel is de verschillende commissies van de VN opmerkzaam te maken op schendingen van de mensenrechten en om hen zo tot handelen te bewegen. Ze doen dit aan de hand van ervaringsberichten van confraters ter plaatse.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS