facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Vorming bij de Spiritijnen

De Provincie Europa is blij dat mensen verlangen zich bij de Spiritijnen te willen aansluiten. Om aan die vraag te beantwoorden heeft de congregatie verschillende vormingsmogelijkheden zodat deze mensen in alle vrijheid ervaringen met ons kunnen delen om zo tot onderscheiding te kome,

Tijd van het ontdekken

Het begint met een tijd om onze communiteiten, onze confraters en onze levensstijl te ontdekken.

Basiscursus (postulaat)

De tijd van het ontdekken wordt verdiept in het postulaat, een tijd van onderscheiding en begeleiding door een ervaren confrater. In deze fase wonen de kandidaten in een spiritijnse communiteit. Twee jaar volgen ze verschillende cursussen zoals filosofie, inleiding tot de bijbel, het ontdekken van de fundamenten van het christelijke geloof, kerkgeschiedenis, inleiding in de humane wetenschappen (sociologie, psychologie, antropologie en Spiritijnse geschiedenis.

Missiepraktijk

De kandidaten krijgen een aanbod van missiepraktijk. Ze worden daarvoor in een andere cultuur uitgezonden. Ze wonen daar eveneens in een Spiritijnse communiteit. De praktijk duurt twee jaar. Doel is kennis te maken met en het ervaren van de internationale en interculturele dimensie van de spiritijnse missie. Dit practicum kan plaats hebben in Afrika, Zuid-Amerika of Azië.

Noviciaat

Na de missiepraktijk beginnen de kandidaten aan het noviciaat. Onder begeleiding van een novicemeester houden de novicen zich bezig met reflectie op hun levensweg en het verdiepen van hun eigen geestelijke ontwikkeling. Ze focussen zich op hun roeping en leren de congregatie van de H. Geest, onze stichters en onze spiritualiteit beter kennen.

Het noviciaat wordt voor Europa in Parijs georganiseerd. Op het einde van het noviciaat leggen de kandidaten hun tijdelijke geloften af. Met de drie kloostergeloften worden zij nu Spiritijnen, ze beloven voor drie jaar Christus na te volgen in de congregatie van de H. Geest en beloven ze te leven in armoede (bescheiden en solidaire omgang met goederen), gehoorzaamheid (bereidheid tot samenwerking in de missiecongregatie) en celibatair te leven.

Hoofdstudie

Na het noviciaat studeren de priesterkandidaten drie jaar theologie. De lekenbroeders bekwamen zich in een bepaald beroep of in meer specifiek in het pastorale veld. De cyclus duurt drie jaar en geeft zowel de broeders als priesters de kans competenties te verwerven om het evangelie in de kerk en de wereld te verkondigen. Deze opleidingsfase wordt afgesloten met de eeuwige professie. De jonge spiritijnen staan dan ter beschikking van de generale oversten voor een benoeming als missionaris.

Diaken en priesterwijding

Na deze hoofdstudie volgt voor de priesterkandidaten de diakenwijding en later de priesterwijding met een praktische inleiding in het pastorale werk.

Meer informatie

Ben je aan een leven als Spiritijn geïnteresseerd? Heb je vragen in verband met roeping en missie? Dan kan je contact nemen met:

voor de regio België:
P. Aurélien Saniko CSSp
aureliensaniko@yahoo.com

voor de Regio Duitsland:
P. Philip Ojibo
Eichenstraße 9
71287 Weissach
Tel: +49 711 6993333
ojibophilipcssp@yahoo.com

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS