facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Nieuws

Nieuws en informatie over onze projecten, ontwikkelingen in onze gemeenschap en getuigenissen.

Nieuwe Provinciale Overste voor de Provincie Europa

P. Michel Huck CSSp werd door de uitgebreide Provinciale Raad van de Provincie Europa, die van 18 tot 22 november in Knechtsteden werd gehoude, verkozen tot nieuwe Provinciale Overste. Pater Huck heeft de benoeming aanvaard.

Pater Michel Huck

Nieuwe Provinciaal Overste, P. Michel Huck, CSSp.

NAAR DE UITGEBREIDE RAAD

De Uitgebreide Provinciale Raad heeft plaats van 18 tot 22 november 2018, te Knechtsteden (Duitsland). Het is een sterke tijd voor de animatie van onze provincie: een bevoorrecht ogenblik om de beslissingen en de oriëntaties genomen tijdens het laatste kapittel in 2015 te evalueren en terug te onderzoeken.

Provinzrat

De Provinciale Overste met zijn raadsleden.

Mensen leiden is eerder een kunde dan een wetenschap

Al wat een begin heeft, kent ook een einde. In de geest van dit spreekwoord kijkt pater Emeka Nzeadibe terug op zijn twee termijnen als Provinciaal van de Spiritijnse provincie Europa. In een interview met de redacteur van Kontinente, pater Samuel Mgbecheta, vertelt hij wat hij heeft kunnen bereiken en wat hem moeilijkheden heeft bezorgd.

P. Emeka Nzeadibe CSSp


"Omdat ik de functie van provinciale overste heb gezocht, noch nagestreefd, heb ik deze opdracht vervuld in functie van het vertrouwen dat mij twee keer werd geschonken,." Pater Emeka Nzeadibe

Herdenking van de vermoorde spiritijnse missionarissen van Kongolo

Zesenvijftig jaar geleden werden in de Democratische Republiek Congo twintig Spiritjnen neergeschoten en vermoord. 18 waren lid van de Belgische en twee van de Nederlandse provincies. Elk jaar komen Belgische Spiritijnen en hun vrienden samen op zaterdag voor Pinksteren om deze confraters te herdenken.

De concelebratie van Spiritijnen van de verschillende communiteiten in België en hun priesterlijke vrienden.

De concelebratie van Spiritijnen van de verschillende communiteiten in België en hun priesterlijke vrienden.

Wanneer missionarissen brengers van hoop worden

Het werk dat onze medebroeders van Mobaye doen, is in de breedste zin des woords een werk van herijking en wederopbouw. In Mobaye is gebrek aan alles. Alles moet opnieuw opgebouwd worden. In deze wanhopige situatie zijn onze medebroeders, zonder voorop gezet plan, tekenen van hoop geworden. Zij zijn alles tegelijk: pastor, veldwerker, humanitair agent, opvoeder, gezondheidswerker en toevluchtshaven voor eenieder.

Groepsfoto met de christelijke gemeenschap van Bandou na een misviering.

Groepsfoto met de christelijke gemeenschap van Bandou na een misviering.

Wanneer confraters hun vreugde en hun moeilijkheden met elkaar delen

Bij de jonge, meestal Afrikaanse, confraters groeit het bewustzijn dat zij meer en meer verantwoordelijk worden en dat ze de toekomst van de Duitse regio in handen willen nemen.

Confraters spreken met elkaar over hun ervaringen en problemen.

Confraters spreken met elkaar over hun ervaringen en problemen.


Pagina: 1 van 2 | Zoekhits: 1 naar 6 |

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS