facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Laat ons moed halen uit de tekenen van de tijd

11.05.2019

Het klopt dat de uitdagingen voor de zending van onze twee regio's veelvuldig zijn en leiden tot hoop en creativiteit, angst, terughoudendheid en wantrouwen. Deze uitdagingen gaan ons allen aan. En ik herinner graag de woorden van pater Libermann die over de omvang van de taak die hem wachtte in zijn ontluikende congregatie zei: "We zijn allen een stel arme lieden". Ja, het is vanuit deze kwetsbaarheid dat we gevraagd worden om Christus te volgen als religieus en als missionaris.

Pater Michel Huck, CSSp, Provinciaal van de Provincie Europa.

Pater Michel Huck, CSSp, Provinciaal van de Provincie Europa.

Beste medebroeders, beste leken die zich samen met met ons spiritijnen engageren,

Ik moet jullie vandaag vertellen wat mijn intenties en plannen zijn, jullie een programma voorleggen dat wij samen willen uitvoeren.

Allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie mij hebben geschonken om dit avontuur in navolging van Christus met jullie te beleven. Ik dank ook hartelijk pater Emeka voor zijn goede diensten aan onze provincie en voor de opmerkelijke groei. Als we trots mogen zijn over hoever onze provincie Europa is gekomen met twee regio's die beiden sterk staan qua missie-ervaring, is het dankzij jouw dienstbaarheid aan de communiteiten, de medebroeders en de lokale kerken. Competentie en nabijheid hebben je werk gekenmerkt. Van harte dankjewel!

De nieuwe Provinciaal samen met de vertrekkende Provinciaal, pater  Emeka Nzeadibe, CSSp.

De nieuwe Provinciaal samen met de vertrekkende Provinciaal, pater Emeka Nzeadibe, CSSp.

Het voornaamste is, dat wij niet bang hoeven te zijn voor de weg die we gaan; het is immers de weg die leidt naar de heiligheid, heiligheid die we zelf moeten beleven. Voortdurend moeten we proberen te leven van zijn genade zodat we helemaal doordrongen worden van de zending. Een gulden regel is: ieder van ons is missie in die zin dat we ons laten transformeren en vernieuwen door de heilige Geest. Door de heiligheid van God in ons te leven, worden we "missie"! En meer dan ooit moeten we de totaliteit van ons leven als een missie waarnemen. De oproep tot heiligheid door pater Libermann verankert ons ten diepste in God en maakt vertrouwen in onszelf en anderen mogelijk. Heel ons leven wordt dan kracht voor de missie.

Als tweede, en de uitgebreide Raad herinnerde er ons aan, is dat we nood hebben om te herinvesteren in het gemeenschapsleven, we moeten leren om "samen te leven", dat vraagt inspanning en is rijk aan menselijkheid. Dit gemeenschapsleven opent onze huizen voor diversiteit en leert ons geduldig te oefenen in dialoog en ontmoeting. Daardoor worden we uitgenodigd om het individualisme te overwinnen en om de cirkel van angst voor de andere te breken, de vreemdeling, de verschillen ... Echt beleefd religieus gemeenschapsleven helpt ons om onszelf te openen voor nieuwe solidariteit met anderen en staat ten dienste van de vruchtbaarheid van de missie. "Cor unum et anima una" wordt zo meer dan ooit bij ons in de praktijk gebracht en toegepast voor de schoonheid en de grootsheid van de missie! De kerk verwacht dit getuigenis van ons.

Spiritaner der Provinz Europa treffen sich im Kloster Knechtsteden.

De spiritijnen die in de provincie Europa werken, ontmoeten elkaar in het klooster van Knechtsteden.

Door dit leven gemeenschap, zijn wij geroepen om veelsoortige bruggenbouwers te zijn: bouwers van bruggen tussen generaties, bruggenbouwers tussen de volkeren, bruggenbouwers tussen religies. Verzoening is de deugd die in al deze ondernemingen moet worden ontwikkeld. Deze verzoening zou voor ieder van ons de vrucht moeten zijn van een ervaring van dialoog, van waarheid en nederigheid die ons ook de kracht van vergiffenis doet ontdekken. Hoe meer we dragers worden van vergeving, hoe meer we in staat zullen zijn om de tranen te helen, in onszelf en ook onderling, tussen mensen die gebukt gaan onder het gewicht van de geschiedenis en in onze samenleving die gekenmerkt wordt door geweld. Verzoening moet voor ons de nieuwe inhoud worden van ons streven naar broederschap.

Ten slotte willen we door onze religieuze geloften onze bereidheid om meer lief te hebben en te dienen herhalen. Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid helpen ons om ons te bevrijden van de verleiding om over anderen macht uit te oefenen en om te werken aan de waardigheid van ieder mens, vooral dan de armsten, de meest uitgesloten. Meer dan ooit moet dit gebeuren in een eenvoudig leven vol mededogen, in hartstochtelijke liefde voor Jezus en zijn evangelie. Zo kunnen wij profetisch aanwezig zijn in het dagelijkse leven van de mensen. Daar ligt voor ons het pad van gerechtigheid en vrede en de herontdekking van de waardigheid van elke persoon. In dit alles gaat het erom ons daadwerkelijk te bekeren tot een evangelisch leven.

Pater Innocent Izunwanne CSSp (Regionale Overste Duitsland), Pater Michael Huck, CSSp (Provinciale Overste van de Provincie Europa) en Pater Sooi Augustijns CSSp (Regionale Overste van België).

Pater Innocent Izunwanne CSSp (Regionale Overste Duitsland), Pater Michael Huck, CSSp (Provinciale Overste van de Provincie Europa) en Pater Sooi Augustijns CSSp (Regionale Overste van België).

Ten slotte zou ik iedereen uitnodigen om onszelf, zoals Libermann, te openen voor God die altijd onverwacht tot ons komt. Net zoals hij moeten wij leren in moeilijke situaties, soms zelfs zonder enig perspectief, toch nog de hoop en de verwachtingen van een kerk te zien die zich geleidelijk opbouwt en op zoek is naar een nieuw elan. We mogen niet bang zijn om nieuwe uitingen van ons charisma te beleven, dat deden ook Claude Poullart en François Libermann, onze stichters, dit om te beantwoorden aan de noden van de mensen van nu. We moeten het verleden niet kopiëren, we moeten moedig nieuwe initiatieven nemen en toekomstgericht werken, ons engageren voor een meer uitdagende missie.

Het is een veeleisende oproep, maar het is een hoogstaande missie die ons in navolging van Christus wordt voorgesteld. Voor dit avontuur moeten we onze banden aanhalen en meer dan ooit een sterk verlangen hebben om te volgen. Moge God en zijn heilige Geest ons op deze weg helpen.

redacteur: Pater Michel Huck, CSSp (Provinciaal van de Provincie Europa)

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS