facebook

Spraak:  DE | FR | NL

EUROPESE VERGADERING VAN DE AEFJN-ANTENNES

19.05.2019

Van 10 tot 12 mei kwamen ongeveer vijftien AEFJN-leden die zes Europese antennes, het Brusselse secretariaat en het Uitvoerend Comité van Rome vertegenwoordigen, samen in Namen bij de zusters Notre Dame de Namur voor de jaarlijkse bijeenkomst van de AEFJN-antennes. Bij hen ook vier Spiritijnen: de paters Chika Onyejiuwa, James Flynn, Emmanuel Tomfiah en broeder Christian Roberti.

Deelnemers aan de Europese vergadering van de AEFJN antennen

Deelnemers aan de Europese vergadering van de AEFJN antennen.

Vrijdagmiddag

We hebben geluisterd en gedebatteerd met de heer Stéphane Desgain, onderzoeker inzake voedselsoevereiniteit bij CNCD-11.11.11 (de overkoepelende organisatie van Franstalige ontwikkelings – Ngo's in België), over het thema van het vergroten van de controle over land, voedsel en landbouw door de particuliere sector ten koste van de landbouwers. De heer Desgain presenteerde een emblematisch geval: FERONIA en zijn Congolese dochter PHC in de DRC. Hij legde de excessen uit van dit Canadese bedrijf dat nog werd gefinancierd door de ontwikkelingsbureaus van zes lidstaten van de EG. en de strijd onder leiding van de lokale bevolking om hun rechten te verdedigen, in het bijzonder de landrechten en het respect voor het contract tussen PHC en de regering.

Conclusies van het debat dat volgde:

• Grote bedrijven die industriële landbouw in Afrika promoten, houden zich niet aan de sociale, land- en milieuwetgeving van de landen waar ze actief zijn; bovendien voldoen ze niet aan hun beloften om fatsoenlijke banen te creëren en ontwikkeling te stimuleren. Ze profiteren van de laksheid van de autoriteiten wanneer het niet hun medeplichtigheid is.

• Hun productie van mono cultuurgewassen komt weinig of niet ten goede aan de lokale bevolking en is vaak exportgericht.

• Lokale mensen worden beroofd van hun land, verarmd, slachtoffers van vervuiling en honger.

• Het EU-beleid bestaat er in de publiek-private samenwerking aan te moedigen door grote, niet kleinschalige ondernemers te bevoordelen die beter in staat zijn om ontwikkeling en duurzame landbouwproductie te stimuleren die tegemoet komt aan de behoeften van de bevolking. EU-lidstaten hebben de neiging terug te keren naar gebonden hulp.

• EU-ontwikkelingsagentschappen zijn eerder geneigd om de rapporten van grote ontvangende bedrijven te geloven dan rapporten van ngo's.

• Het verzet van het maatschappelijk middenveld loopt via de vorming van lokale groepen en belangen behartigende Ngo's die, soms ten koste van hun vrijheid of zelfs van hun leven, de nationale en internationale autoriteiten aanklagen over de onrechtvaardigheden waarvan zij het slachtoffer zijn. De steun van internationale Ngo-coalities is cruciaal voor beleidsbeïnvloeding op internationaal niveau.

Uitwisseling gedurende de vergadering

Uitwisseling gedurende de vergadering.

Zaterdagochtend

Deze was gewijd aan de Europese verkiezingen; De heer Jose Luis Gutierrez, beleidsmedewerker van het AEFJN – secretariaat, legde het werk van het secretariaat van de afgelopen maanden uit:

• Bewustwording van antennes,

• Het gecombineerde debat tussen Europese parlementsleden van verschillende partijen over hun programma,

• De brieven die vier keer zijn verzonden aan 78 Europarlementariërs van de Paritaire Vergadering EU-ACS (landen in Afrika en het Caribisch gebied en de Stille Oceaan), waarin hen drie vragen over hun programma worden gesteld. Het interview van mevrouw Kyenge (zie ECHOS 57), vicevoorzitter van deze vergadering,

• De brieven aan de grote pro-Europese politieke fracties en de analyse van hun reactie: EPP, AELD (bedrijfsgericht met Afrika), sociaaldemocraten en groenen (gericht op handel die beide partijen ten goede komt) en de analyse van hun antwoorden,

• Gezamenlijke ronde-tafel over migratie,

• Samenwerking met CNCD-11.11.11. Conclusies van het debat dat volgde:

• Het belang van te stemmen, gezien de opkomst van extreem-rechtse en eurosceptische partijen en de waarschijnlijke polarisatie van het toekomstige parlement,

• Het belang van te behoren tot een bepaalde politieke groep,

• De onafhankelijkheid van sommige parlementsleden die niet aarzelen om zich te onderscheiden van hun fractie,

• De duidelijke scheidslijn tussen pro-business politieke groeperingen en politieke groeperingen voor eerlijke economische betrekkingen.

• De neiging van sommige kiezers om eerder voor een kandidaat te kiezen in plaats van voor zijn politieke voorkeur wat een risico met zich meebrengt.

Broeder Christian Roberti, schrijven van dit artikel

Broeder Christian Roberti, schrijven van dit artikel.

Rest van de zaterdag

Deze was gewijd aan het beluisteren van de aanwezige 'antennes', waardoor we hun vreugde, hun prioriteiten en hun uitdagingen leerden kenden. De Europese verkiezingen hield elk van hen bezig. Andere activiteiten houden hiermee verband. Alle antennes worden geconfronteerd met veroudering en zien een toekomst voor het netwerk van leken in de participatie, leken die in contact staan met onze respectieve congregaties.De antenne van Portugal werkt niet meer. Het Ierse kantoor is nog steeds niet hervat; zuster Maureen O'connor kwam uit Ierland ten persoonlijke titel.

Pater Chika Onyejiuwa, uitvoevende secretaris van het netwerk

Pater Chika Onyejiuwa, uitvoevende secretaris van het netwerk.

Zondagmorgen

Pater Chika heeft een update gegeven van de activiteiten van het secretariaat, met name over de ontwikkelingen van zijn activiteiten in Afrika bezuiden de Sahara. Deze activiteiten zijn samengevat in ECHOS, de maandelijkse nieuwsbrief van het secretariaat. Hier zijn enkele kernboodschappen van zijn presentatie:

• De Afrikaanse partners moeten druk uitoefenen op hun leiders om het Afrikaanse maatschappelijk middenveld te respecteren en aan te moedigen, middenveld dat strijdt om de controle over de bodem te behouden.

• De rol van het secretariaat bestaat erin het maatschappelijk middenveld aan te moedigen om deel te nemen door middel van het uitbouwen van hun capaciteiten en door middel van opleiding, financiering en gezamenlijke actie.

• De katholieke kerk heeft nog steeds grote geloofwaardigheid in Afrika, maar ze gebruikt die niet genoeg om de rechten van de armen te verdedigen.

Als een Afrikaanse beweging van het maatschappelijk middenveld geeft pater Chika het voorbeeld van de tweede editie van de ‘Caravane Ouest africaine «Droits à la Terre, et à l’Eau, une lutte commune» in november 2018, georganiseerd door de ‘Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau-Ouest africaine’. Het bestond uit een vreedzame mars van boerenorganisaties tegen landroof en agro-ecologie in zes ECOWAS-landen met de steun van CIDSE, MISEREOR, AEFJN, enz ... Deze mars had een interreligieus karakter en dat heeft zijn gewicht versterkt. De katholieke kerk heeft in Togo heel goed deelgenomen; elders wel minder.

Pater Chika sensibiliseert de bisschopsconferenties om het maatschappelijk middenveld actief te ondersteunen bij zijn legitieme claims op grond. Hij doet dit bij de drie regionale bisschoppelijke conferenties, waarvan de meest dynamische RECOWA is in West-Afrika. Zijn actie heeft een oecumenische en interreligieuze dimensie.

Daarnaast onderneemt het secretariaat actie tegen een Belgische firma SIAT die landroof pleegt, met name in Ivoorkust.

Het secretariaat kan zich niet buiten de burgeroorlog houden die het Engelstalige deel van Kameroen treft.

Zuster Cecilia Nya, ondervoorzitter en secretaris van het AEFJN-uitvoerend bureau in Rome, nam ook het woord om het secretariaat en de antennes aan te moedigen hun toezeggingen na te komen. Ze wees op de problemen van het netwerk: veroudering, financiering. Als lid van het Uitvoerend Comité zet ze zich in om nieuwe congregaties te rekruteren en om congregaties te stimuleren die het netwerk hebben verlaten om terug lid te worden van het netwerk.

De ontmoeting eindigde met een feestelijke Eucharistie onder leiding van de gemeenschap van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen en werd voorgegaan door pater James Flynn.

De volgende AEFJN Europese bijeenkomst vindt plaats in Madrid van 8 tot 10 mei 2020.

redacteur: Broeder Christian Roberti, CSSp

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS