facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Paasgroeten

29.03.2018

Beste Internauten, beste Vrienden,

Bij het lanceren van deze nieuwe Site Internet Provincie Europa tijdens deze paastijd, ben ik blij en tevreden u allen tevens mijn beste paaswensen te zenden en ook een korte bezinning ter die gelegenheid te geven.

P. Emeka Nzeadibe CSSp

Pater Emeka Nzeadibe CSSp, Provinciaal

Deze site is de verwezenlijking van een beslissing van ons provinciaal kapittel. Het doel ervan is een reëel werktuig te zijn voor de animatie van de provincie. Een site verbreedt altijd onze communicatiemiddelen en helpt ons alzo bij de evangelisatie. Wij willen allen die veraf zijn toch nabij blijven zonder degenen die nabij zijn te vergeten.

Welnu, het is ons dus gelukt!! En we geven jullie deze site als paasgeschenk. Een geschenk dat ons allen ten zeerste nuttig kan zijn. Boven de vele drama's uit, die zich aan ons aller ogen afspelen, is deze paastijd een uitverkoren ogenblik dat ons wordt aangeboden. Een tijd die ons uitnodigt om "ons op weg zijn met Jezus " te verdiepen en onze ervaringen, successen zowel als tegenslagen, te beleven in hert spoor dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Dit geldt voor ons als individu, maar ook als provincie.

Wij zijn niet alleen op weg, wij zijn met anderen. Laten we in onze tocht naar Pasen, onze blik richten VAN het Kruis , en onze dagelijkse kruisjes, NAAR de Verrijzenis. Moge de Verrezen Jezus ons de kracht en de hulpmiddelen geven om de mensen die ons zijn toevertrouwd te helpen zich op te richten, op te staan en te leven als verrezenen met de Heer.

Als slot, moge deze site onze horizon, zowel menselijke, christelijke als spiritijnse horizon, verbreden.

Zalig Paasfeest.

Emeka Nzeadibe CSSp.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS