facebook

Spraak:  DE | FR | NL

NAAR DE UITGEBREIDE RAAD

09.10.2018

De Uitgebreide Provinciale Raad heeft plaats van 18 tot 22 november 2018, te Knechtsteden (Duitsland). Het is een sterke tijd voor de animatie van onze provincie: een bevoorrecht ogenblik om de beslissingen en de oriëntaties genomen tijdens het laatste kapittel in 2015 te evalueren en terug te onderzoeken.

Provinzrat

De Provinciale Overste met zijn raadsleden.

Voor de provinciale Raad gekozen in 2015, zal de balans van de afgelegde weg tijdens zijn mandaat draaien rond vragen zoals: In welke mate zijn de beslissingen en oriëntaties van het laatste kapittel werkelijkheid geworden? Moet het einddoel verbeterd worden? Welke zijn de uitdagingen die voor de toekomst moeten opgenomen worden? Welke zijn de perspectieven voor onze provincie?

Het thema van de uitgebreide Raad is: Eenheid, Verscheidenheid en Gemeenschap ten dienste van dezelfde spiritijnnse missie. Dit thema onderlijnt de dubbele erfenis van onze provincie: Duits en Belgisch, maar terzelfdertijd toont het de nieuwigheden die ons gemeenschappelijk op weg gaan mogelijk maakt, confraters afkomstig van onze oude provincies en confraters bij ons geroepen voor de missie.

Een gebed is speciaal opgesteld door de commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping. Dat ze daarvoor zeer bedankt is. Dit gebed zal ons heel de maand november begeleiden, om aan alle Spiritijnen van onze twee regionen de mogelijkheid te bieden hun afgevaardigden te steunen, in het gebed.

Deze Uitgebreide Provinciale Raad wil een ogenblik zijn van kairos, waar we onze aandacht kunnen richten op het heden in de lijn van het verleden dat ons tot hier geleid heeft en kijkend naar de toekomst. Het is een sterke tijd voor het leven en de missie van onze provincie. Opdat hij zou slagen hebben we de steun nodig van de Heer.

Stappen wij voorwaarts op basis van onze gemeenschappelijke Spiritijnse geest: voor vandaag en voor de toekomst! Dat de Heilige Geest ons begeleide!

Gebed voor de uitgebreide provinciale Raad van de Provincie Europa

redacteur: P. Emeka Nzeadibe, CSSp

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS