facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Mensen leiden is eerder een kunde dan een wetenschap

06.08.2018

Al wat een begin heeft, kent ook een einde. In de geest van dit spreekwoord kijkt pater Emeka Nzeadibe terug op zijn twee termijnen als Provinciaal van de Spiritijnse provincie Europa. In een interview met de redacteur van Kontinente, pater Samuel Mgbecheta, vertelt hij wat hij heeft kunnen bereiken en wat hem moeilijkheden heeft bezorgd.

P. Emeka Nzeadibe CSSp


"Omdat ik de functie van provinciale overste heb gezocht, noch nagestreefd, heb ik deze opdracht vervuld in functie van het vertrouwen dat mij twee keer werd geschonken,." Pater Emeka Nzeadibe

Pater Samuel: Wat is de opdracht van de provinciale overste van de Provincie Europa?

Pater Emeka: De taak van de provinciaal is veelzijdig. Ik ben me geleidelijk bewust geworden van alles wat erbij hoort. De Provinciaal staat aan het hoofd van een religieuze provincie. De provinciale raad staat hem bij en steunt hem. Hij overweegt en neemt beslissingen. Met zijn raadgevingen zorgt de Provinciaal voor eenheid in de provincie en het welzijn van de mensen die hem zijn toevertrouwd. Zijn dienst is een dienst aan de confraters, maar ook aan hen die behoren tot Spiritijnse familie, zoals o.a. de Spiritijnse leken, de geassocieerden en degenen die nauwe banden met ons hebben. De provinciaal heeft een representatieve functie. Hij vertegenwoordigt de congregatie naar buiten uit. Hij voert onderhandelingen met de staats- en kerkelijke autoriteiten.

Pater Samuel: Hoe zou je je dienst na zes jaar samenvatten?

Pater Emeka: Met een gevoel van dankbaarheid kijk ik op mijn twee termijnen terug, omdat we nuttig en beschikbaar konden zijn voor Spiritijnse missie in Europa. Mijn voorganger, pater Dick Olin, heeft de eerste steen gelegd als de eerste overste van de Europese circonscriptie. Wij hebben hierop voortgebouwd en nieuwe en beslissende impulsen kunnen geven.

Provinzrat

De Provinciale Overste met zijn raadsleden.

Pater Samuel: Wat deed je zoal concreet?

Pater Emeka: Missionaire animatie is de bestaansrteden, de raison d'être van de provincie Europa, het leven en de zending van de congregatie van de H. Geest in Europa nieuw leven inblazen. Dit betekent lanceren van initiatieven i.v.m. nieuwe pastorale wegen aanmoedigen en die durven te nemen. De provincie heeft het goed gedaan, zowel in de Belgische als in de Duitse regio. In België zijn er de afgelopen zes jaar vijf zendingsprojecten opgestart. De aanwezigheid van de Spiritijnen in de sociale woonwijk Brussel-Molenbeek is een sterk getuigenis. De medebroeders die daar werken zijn bezig met interreligieuze dialoog, vooral met de moslims. Een groep van tien vrouwen uit de parochie van Sint Jan de Doper in Brussel-Molenbeek heeft zich bij ons aangesloten als geassocieerde leken. Deze vrouwen, de "Apostolische Moeders", ondersteunen en begeleiden ons werk. In Duitsland is een nieuwe gemeenschap ontstaan met de bijbehorende overname van een pastorale eenheid in Weissach bij Stuttgart. De vijf missionaire projecten in Duitsland worden verder gezet. Het zijn: het project missionaris voor een tijd (MAZ), noodopvang voor drugsverslaafden (Notel), de pastorale zorg van de basiliek in Knechtsteden, pastorale zorg in de Heilige Geest School en de Engelssprekende gemeenschap in Würselen-Broich en de lokale bediening in Rostock. De aanwezigheid in het aartsbisdom Hamburg is uitgebreid met een tweede filiaal. We zijn er ook in geslaagd om een drietalige website op te zetten in de drie de talen van de provincie (Duits, Frans en Nederlands). De website is een belangrijk platform voor informatie, uitwisseling en evangelisatie. Dankzij de toewijding van jongere confraters waait er een nieuwe frissen Spiritijnse lentewind. Een derde van de confraters in de provincie komt uit andere landen: uit Frankrijk, Polen, Nigeria, Tanzania, Kenia, Kameroen, Congo Brazzaville, Democratische Republiek Congo, Senegal, Ghana en Oeganda. In onze provincie is er een reëel internationaal gevoel. Dar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Maar het is vooral een kans, omdat spiritijns leven en de spiritijnse zending in de regio's van onze provincie zal worden voorzien van nieuwe impulsen en initiatieven.

Pater Samuel: Met welke moeilijkheden en uitdagingen werd je geconfronteerd?

Pater Emeka: De jongere medebroeders van de twee regio's ontmoeten elkaar regelmatig en reflecteren met elkaar. De oudere medebroeders daarentegen daarentegen hebben weinig contact met elkaar. Hoewel men weet heeft van de gebeurtenissen in een regio, worden ze beschouwd als iets dat zich in de verte afspeelt. Om deze en andere redenen vinden sommigen dat men moet terugkeren naar de vroegere structuur van twee gescheiden provincies. Voor sommigen lijkt de perceptie, althans in Duitsland, dat het oprichten van de provincie van Europa geen voordelen geboden heeft. Men meent dat structuren eerder groter zijn geworden in plaats van vereenvoudigd. Deze indruk zal door de Algemene Raad worden onderzocht om zodoende de gevolgen te bespreken. Er moet vooral aan het samenhorigheidsgevoel van de regio’s gewerkt worden. Het moet groeien en het moet ook voelbaar worden.

Spiritaner der Provinz Europa treffen sich im Kloster Knechtsteden.

Bijeenkomst van Spiritijnen die werkzaam zijn in de Provincie Europa in het klooster van Knechtsteden, Dormagen.

Pater Samuel: Wat gaat de uitgebreide raad bespreken?

Pater Emeka: De uitgebreide raad is een congregationele vergadering die plaatsvindt tussen twee provinciale kapittels. De beslissingen van het provinciale kapittel worden kritisch bekeken en geëvalueerd. Een raad heeft niet dezelfde status als een provinciaal kapittel. Hij kan aanbevelingen doen. De afgevaardigden van de Raad hebben een raadgevende stem. Alleen een kapittel kan juridisch bindende beslissingen nemen. Op de Algemene Raad van dit jaar in november wordt een nieuwe Provinciale overste en een nieuwe Provinciale Raad gekozen. Het thema is: eenheid, diversiteit en verbondenheid ten dienste van een Spiritijnse missie. Dit thema benadrukt dat onze provincie op een kruispunt staat. We moeten ongemakkelijke vragen stellen: Waar staan we nu? Wie zijn wij? Waar staan we voor? Waar willen we naartoe?

Pater Samuel: Welke inzichten heeft u opgedaan bij het leiding geven aan je medebroeders?

Pater Emeka: Het werk als provinciaal was een uitdaging, maar gaf me ook een kijk op mijn mensen. Ik ben me bewust geworden dat goede wil alleen niet volstaat is om efficiënt te werken. Omgaan met mensen vereist diplomatieke vaardigheden, tact en empathie. Mensen begeleiden is meer een kunde dan een wetenschap. Op gelijke voet vergaderen, duidelijk spreken en consequent handelen, zijn belangrijke eigenschappen die ik heb leren waarderen.

Pater Samuel: Hoe ziet de toekomst van de provincie eruit?

Pater Emeka: De opdracht van de provincie Europa blijft onveranderd. De toekomst ziet er positief uit. Wij, spiritijnen van de provincie Europa, doen er alles aan om de spiritijnse missie in Europa voort te zetten en te vernieuwen. We doen dit in samenwerking met de plaatselijke kerken en mensen van goede wil. Wij hebben medebroeders en zusters onder ons die onbaatzuchtig verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn. Ze houden zich bezig met pastoraal werk, het bestuur, in de zorg voor de medebroeders en de communiteiten, in de media en in dienst van jonge mensen. Maar we zijn ook een provincie waar de overgrote meerderheid van de medebroeders tot het "derde" leeftijd behoort. Dit brengt vele uitdagingen met zich mee. Onze oudere medebroeders leefden van een het ideaal van de missie, of het nu in Europa was of elders. Ze zijn getuigen van dit missieleven en de nagedachtenis van de provincie. Door hun leven belichamen ze de trouw aan hun roeping als Spiritijn. Het is belangrijk dat ze een aangenaam en vredig leven kunnen leiden, afhankelijk van hun leeftijd en gezondheid. Dit is een van de belangrijkste taken van onze provincie: zorg voor de oudere medebroeders. Ondanks alle ups en downs wil ik het volgende onderstrepen: Het is belangrijk uitdagingen aan te gaan, bemoedigende elementen te zien die ons doen verdergaan in een geest van vertrouwen. We moeten stoppen met onze hoofden en onze armen te laten hangen en niet alleen de problemen en die dingen zien die niet lijken te lukken.

Pater Samuel: Waaruit put je de kracht?

Pater Emeka: Of we nu jong of oud, actief of gepensioneerdzijn, we moeten altijd terug denken aan die eerste vonk die ons in beweging heeft gezet, om Spiritijn te worden. Ik put daar kracht uit. Omdat ik geen provinciaal zocht of trachtte te worden, zag ik mijn dienstwerk vanuit het vertrouwen dat mij twee maal werd gegeven. Ik ben daar dankbaar voor.

Pater Samuel: Wat wenst u uw medebroeders in Duitsland en België toe?

Pater Emeka: Paus Franciscus moedigt ons in zijn schrijven "De vreugde van het evangelie" om ons hart en onze ogen te openen en meer moed en vertrouwen aan de dag te leggen. Wij beschikken over de nodige middelen, om het schijnbaar onoverkomelijke in ons leven, datgene wat ons "remt en verlamt" aan te pakken en te overwinnen. In die zin wens ik mijn medebroeders de moed om zelfverzekerd te zijn! En last but not least wens ik ook dat mijn opvolger het gevoel heeft dat hij wordt gesteund door zijn medebroeders en zussen. Ik zou hem graag willen helpen met woord en daad, waar hij me nodig heeft.

Pater Samuel: En, wat ga je nu verder doen?

Pater Emeka: Ik blijf beschikbaar voor de congregatie. Ik kan overal worden ingezet waar nodig. Maar allereerst wil ik mezelf trakteren op een sabbatical en mogelijk mijn filosofische kennis gaan opfrissen.

Deze tekst is een uittreksel uit het missionnaire magazine 'Kontinente' van de Spiritijnen, uitgave IV/2018.

redacteur: P. Samuel Mgbecheta, CSSp & P. Emeka Nzeadibe, CSSp

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS