facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Herdenking van de vermoorde spiritijnse missionarissen van Kongolo

27.05.2018

Zesenvijftig jaar geleden werden in de Democratische Republiek Congo twintig Spiritjnen neergeschoten en vermoord. 18 waren lid van de Belgische en twee van de Nederlandse provincies. Elk jaar komen Belgische Spiritijnen en hun vrienden samen op zaterdag voor Pinksteren om deze confraters te herdenken.

De concelebratie van Spiritijnen van de verschillende communiteiten in België en hun priesterlijke vrienden.

De concelebratie van Spiritijnen van de verschillende communiteiten in België en hun priesterlijke vrienden.

Getuigen van het evangelie

Het thema Getuigen van het evangelie heeft toegelaten de wens van Paus Franciscus op het voorplan te plaatsen: onze congregaties moeten zout en deeg in de massa zijn. Christus is de meester van de geschiedenis en hij nodigt ons uit te leven en niet te overleven.

Wij hadden ook in ons geheugen dat onze congregatie van de H. Geest juist ontstaan is op 27 mei 1703, te Parijs, met Claude-François Poullart des Places en enkele gezellen. Op 27 mei 2018, leven we 315 jaar van zijn geest, hernieuwd in 1848 door P. François Marie –Paul Libermann.

Claude-François Poullart des Places stichtte de Congregatie van de Heilige Geest op 27 mei 1703.

Claude-François Poullart des Places stichtte de Congregatie van de Heilige Geest op 27 mei 1703.

De Eucharistie van dankzegging

De deken van Charleroi, Luc Lysy, ging voor. Het interculturele zangkoor van Sint Antonius van Padua luisterde de zangen op, dikwijls in Afrikaanse talen, zoals de spiritijnen die lang kennen, met hun afwisselend ritme. De ingang- en offerande processies werden begeleid met dansen van de apostolische moeders, spiritijnse leken van Sint Jan Molenbeek.

Het intercultureel koor van de parochie Saint-Antoine de Charleroi animeerde de liederen tijdens de eucharistieviering.

Het intercultureel koor van de parochie Saint-Antoine de Charleroi animeerde de liederen tijdens de eucharistieviering.

De homilie heeft de vraag gesteld: Wie dan, zijt gij, Heilige-Geest? In ons diepste, onthalen we u als de adem van Jezus die ons langs binnen bezielt in alle situaties van onze levens. Wij onthalen u, om iedereen zoals hij is, te vervoegen. Het is een houding van een gift zonder berekening, heel eenvoudig.

De verwelkoming van P. Julius Sunu, verantwoordelijke van de spiritijnse communiteit van Gentinnes had onze verwijzing aangetoond: de martelaren van Kongolo in 1962. Zijn onderwerp: deze martelaren inspireren ons, als we nadenken over de inhoud zelf van onze missie, vandaag onder de vorm van dialoog met andere gelovigen in een wereld die een mengsel is van culturen, talen en overleveringen. Zij nodigen ons ook uit de bestaansmiddens op de rand te vervoegen, hen te volgen: de vluchtelingen, de armen, de uitgeslotene en andere slachtoffers van het geweld. Zij reiken ons de fakkel over en dagen ons uit hen te volgen op de werven van de vrede, vandaag.

Deken Luc Lysy tijdens zijn preek.

Deken Luc Lysy tijdens zijn preek.

Het broederlijk maal

Dit werd gedeeld door twee honderd tafelgenoten, een twintigtal spiritijnse missionarissen aanwezig in België, familieleden van de martelaren van Kongolo, vrienden en kennissen die onze missionaire projecten delen. De broederlijkheid was van de partij, rond een sobere maaltijd en met de beschikbaarheid van het dienstpersoneel.

Tweehonderd mensen verzamelden zich voor de vriendelijke maaltijd.

Tweehonderd mensen verzamelden zich voor de vriendelijke maaltijd.

De ronde tafel van de getuigen

Enkele voorbeelden van nabijheid bij de mensen werden gedeeld. Het zijn concrete benaderingen om ze te onthalen met het gewicht van wat ze toelaten en waarvan ze dragers zijn voor de toekomst.

Mevrouw Christine Janssens heeft getuigd van haar inzet in Sint Egidius, te Brussel. Het is een methode van zich te situeren bij de armste met de vriendschap van het evangelie van Jezus. De overtuiging die haar begeleidt: geen schrik hebben van de problemen van de wereld en van de mensen. In de ontmoeting en de uitwisseling worden de wegen van de toekomst geopend.

Priester Luc Lysy heeft rekening gegeven van de open gesteldheid van christelijke personen en communiteiten om het leven en het evangelie te dienen in een zelfde beweging van zoeken, vinden en inzet. Het gaat niet om de religieuze zaken van God! De wederwaardigheden van het leven houden ons vast, door de hoop op wederzijds vertrouwen en op het vertrouwen van Iemand alsook door de hoop van de barmhartigheid van het Evangelie, naam van de Liefde. Het zijn de zaken van de Vader, gelijk voor Jezus.

Momentopname van een uitwisseling tussen een Spiritijn en vrienden, voor het Kongolo Memorial.

Momentopname van een uitwisseling tussen een Spiritijn en vrienden, voor het Kongolo Memorial.

Pater Sooi Augustijns is vertrokken van de opmerking van een leek in verband met de Spiritijnen: ”Men spreekt vandaag van de missie in omgekeerde richting.” Nu zijn er afrikanen die Europa komen evangeliseren. Maar het is geen missie in de omgekeerde richting.” Er is maar één missie en het is die van Jezus van Nazareth, de Christus en van het evangelie bestemd voor heel de wereld. De blijde boodschap bereikt ons door het woord, de prediking, maar ook en vooral door het beleefde getuigenis. Een missionaris is vandaag zoals gisteren getuige van de aanwezigheid van God midden de mensen. Zo zijn wij missionarissen-getuigen in Turnhout: Emmanuel van Ghana, Vincent van Oeganda en ik zelf, afkomstig uit de regio van België, reeds door onze interculturele communiteit. Het was een mooie dag!

Verwanten en vrienden van de Spiritijnen van de communiteiten van Gentinnes, Charleroi, Molenbeek en Anderlecht (Brussel), Turnhout.

Verwanten en vrienden van de Spiritijnen van de communiteiten van Gentinnes, Charleroi, Molenbeek en Anderlecht (Brussel), Turnhout.

redacteur: P.Albert Perrier, Spiritijn.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS