facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Spiritijnse leken

Er zijn steeds mannen en vrouwen die interesse hebben voor het doel en het werk van de Spiritijnen. Ze sluiten zich aan bij deze doelstellingen en steunen daarbij onze werken met hun specifieke gaven en competenties of ze delen onze spiritualiteit.

Ze zetten zich in binnen hun eigen leefwereld om mee te werken aan de spiritijnse houding inzake 'gerechtigheid, vrede en bewaring van de schepping'.

Gelijktijdig proberen ze te leven vanuit een beter verstaan van het Woord van God en bouwen ze mee aan een gemeenschap gefundeerd op onze stichters François Marie Paul Libermann en Claude François Poullart des Places.

De spiritijnse leken leven in nauw contact met de Spiritijnen. Hun spiritualiteit kan naargelang hun stand, beroep en levensomstandigheden verschillende vormen en uitdrukkingen aannemen.

Wij geven graag meer informatie over de verschillende mogelijkheden in je omgeving.

   Jaarlijks treffen van de spiritijnse leken in het klooster van Knechtsteden.

Jaarlijks treffen van de spiritijnse leken in het klooster van Knechtsteden.

Profiel van een spiritijnse leek

Een spiritijnse leek is iemand zijn missionaire roeping en zijn inzet voor het Rijk van God fundeert in het doopsel en de heilige Schrift en dit samen met de Spiritijnen probeert te realiseren.

Een spiritijnse leek doet geen professie, maar hoort toch tot de grote spiritijnse familie.

Een spiritijnse leek beleeft de spiritijnse spiritualiteit die gegrond is in een missionaire geest en op de geest van de stichters van de spiritijnen.

Een spiritijnse leek onderhoudt betrekkingen met de spiritijnen en neemt deel aan hun leven zoals feesten en bijeenkomsten.

Een spiritijnse leek deelt de visie en de doelstellingen van de spiritijnen en engageert zich op vrijwillige basis

  • in werken van de spiritijnen,
  • voor gerechtigheid, vrede en bewaring van de schepping,
  • voor missionaire projecten en acties,
  • en onderhoudt betrekkingen met andere spiritijnse leken.

Opmerking
Een spiritijnse leek is samen met andere spiritijnse leken onderweg, maar kunnen er wel eigen accenten gelegd worden die zich onderscheiden van de Spiritijnen.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS