facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Onze roeping

Wij zijn een missionaire congregatie die de Blijde Boodschap van Jezus verkondigt en probeert daar naar te leven. De dialoog met mensen van verschillende geloofsovertuigingen is voor ons zeer belangrijk. Wij hechten er veel belang aan met mensen op ooghoogte om te gaan en hun waarden te respecteren. Wij zijn er van overtuigd dat wij Jezus Christus in de medemensen, maar vooral in de armen ontmoeten. Wij leveren onze bijdrage aan het tot stand komen van het Rijk Gods in deze wereld door onze inzet voor gerechtigheid en vrede en door te erkennen dat elke mens waardevol is.

Spiritijnse paters samenmet missionarissen voor een beperkte tijd (MaZ)

Spiritijnse paters samenmet missionarissen voor een beperkte tijd (MaZ)

     Pater Peter Benson zorgt voor gevluchte dorpelingen

Pater Peter Benson zorgt voor gevluchte dorpelingen.

Overal waar we werkzaam zijn, bouwen we geloofsgemeenschappen op en stellen we onze gaven ter beschikking van de mensen. Zo werken wij als zielzorgers in de krottenwijken van de grootstad en in sociale centra. Wij werken ook graag mee in ziekenhuizen, scholen en gevangenissen. Ons doel is de blijde boodschap van Jezus bij de mensen te brengen daar ook waar ze zijn.

Pater Olaf Derenthal buigt zich over een moeder en haar kinderen.

Pater Olaf Derenthal buigt zich over een moeder en haar kinderen.

In ‘de boerderij van de hoop’ in Cruzeiro du Sul (Brazilië) kunnen drugverslaafden bouwen aan een vernieuwd zelfbewustzijn.

In 'de boerderij van de hoop' in Cruzeiro du Sul (Brazilië) kunnen drugverslaafden bouwen aan een vernieuwd zelfbewustzijn.

      Doris Köhncke geeft raad aan een asielzoeker. Zij is een spiritijns geassocieerde.

Doris Köhncke geeft raad aan een asielzoeker. Zij is een spiritijns geassocieerde.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS