Spraak:  DE | FR | NL

Van harte welkom

op de website van de Spiritijnen (Missiecongregatie van de H. Geest), Provincie Europa. Wij nodigen jullie hartelijk uit om via deze website te ontdekken wie we zijn en waar we voor staan. We zijn blij jullie onze geschiedenis en onze lopende projecten voor te stellen. Bovendien vinden jullie er ook mogelijkheden om met ons in contact te treden.

  • Priesterweihe von Olaf Derenthal in der Basilika Knechtsteden
  • Pater Peter Benson kümmert sich um geflüchtete Dorfbewohner.
  • Afrikanische Schulkinder
  • Prozession zu Beginn des Gottesdienstes mit den Bildern der beiden Ordensgründer.

Herdenking van de vermoorde spiritijnse missionarissen van Kongolo

Zesenvijftig jaar geleden werden in de Democratische Republiek Congo twintig Spiritjnen neergeschoten en vermoord. 18 waren lid van de Belgische en twee van de Nederlandse provincies. Elk jaar komen Belgische Spiritijnen en hun vrienden samen op zaterdag voor Pinksteren om deze confraters te herdenken.

De concelebratie van Spiritijnen van de verschillende communiteiten in België en hun priesterlijke vrienden.

De concelebratie van Spiritijnen van de verschillende communiteiten in België en hun priesterlijke vrienden.

Wanneer missionarissen brengers van hoop worden

Het werk dat onze medebroeders van Mobaye doen, is in de breedste zin des woords een werk van herijking en wederopbouw. In Mobaye is gebrek aan alles. Alles moet opnieuw opgebouwd worden. In deze wanhopige situatie zijn onze medebroeders, zonder voorop gezet plan, tekenen van hoop geworden. Zij zijn alles tegelijk: pastor, veldwerker, humanitair agent, opvoeder, gezondheidswerker en toevluchtshaven voor eenieder.

Groepsfoto met de christelijke gemeenschap van Bandou na een misviering.

Groepsfoto met de christelijke gemeenschap van Bandou na een misviering.

Wanneer confraters hun vreugde en hun moeilijkheden met elkaar delen

Bij de jonge, meestal Afrikaanse, confraters groeit het bewustzijn dat zij meer en meer verantwoordelijk worden en dat ze de toekomst van de Duitse regio in handen willen nemen.

Confraters spreken met elkaar over hun ervaringen en problemen.

Confraters spreken met elkaar over hun ervaringen en problemen.

Paasgroeten

Beste Internauten, beste Vrienden,

Bij het lanceren van deze nieuwe Site Internet Provincie Europa tijdens deze paastijd, ben ik blij en tevreden u allen tevens mijn beste paaswensen te zenden en ook een korte bezinning ter die gelegenheid te geven.

P. Emeka Nzeadibe CSSp

Pater Emeka Nzeadibe CSSp, Provinciaal


Naar het nieuwsarchief...

 
 

Zoeken